SecurEx

SecurEx - Secure and task handler Gateway system for Smart Grid IEC 61850 Stations networks

AP0 Project Management (serve AP1-AP5)   - På gång  10%
AP1 IP & IM undersökning & Strategy - På gång 40%
AP2 Marknadsmässigaförutsättningar (VIP Kunder, kundbehov) - På gång 25%
AP3 Utreda tekniska lösningar  (hjälp från DE Andreas/Karlheinz, System Corp, Helinks) -På gång 10%
AP4 Utveckling av första prototyp - 0%
AP5 Testning och validering hos kunder -0%

more Information - Please send you question bellow


Functional Specification

Introduction to SecurEx

System Specification


Functional Specification


Offices in: 

Uppsala

Stockholm-Arlanda

Västerås

Houston, TX

Copyright © 2017-2018

FMTP Power AB


FMTP ™ From Minus To Plus

info@fmtppower.com